Аймаг, сумдын дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт

СУМДАД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2018 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС СУМДАД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2018 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН 2019 оны 01 сары 28 ...

АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД  ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ  ТУХАЙ /2018 оны жилийн эцсийн...

Аймгийн төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн аймгийн дэд хөтөлбөрийг...

    АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙГ САЙЖРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 2017.12.26                                                                                                                Чойр Аймгийн Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага,...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ