Аймаг, сумдын дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт

Аймгийн төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн аймгийн дэд хөтөлбөрийг...

    АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙГ САЙЖРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 2017.12.26                                                                                                                Чойр Аймгийн Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага,...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ