Төрийн албаны тусгай шалгалт

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хурлын зохион байгуулалт, дотоод...

Төрийн жинхэнэ албаны тусгай шалгалт зохион байгууллаа

Говьсүмбэр аймагт төрийн жинхэнэ албаны тусгай шалгалтыг 2020 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус шалгалтын хүрээнд Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Хөдөлмөр,...

Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион байгуулна

Говьсүмбэр аймагт төрийн албаны тусгай шалгалтыг 2020 оны тавдугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 09:00 цагт зохион байгуулна. Албан тушаалын...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, АЖЛЫН...

2018.02.05 Чойр хот № Захиалга өгсөн  байгууллага Нэгжийн нэр Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага Ангилал Нэр Хариуцсан асуудал Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ДЭС ТҮШМЭЛ 1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрх зүйн хэлтэс ТЗ-5 Мэргэжилтэн Гэрээний хяналт, архив, албан...

Сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх зар

  Нэг. Сул орон тоог нөхөх зар Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ