Нөөцөөс өгөх зар

Сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх зар

  Нэг. Сул орон тоог нөхөх зар Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2018 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ