Төрийн албаны салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр

  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны тогтоолууд

  № Он, сар, өдөр Дугаар Тогтоолын товч утга Үзэх 1 2019.01.29 01 Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнуулах тухай Үзэх 2 2019.03.29 02 Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох санал батлах тухай Үзэх 3 2019.05.24 03 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх 4 2019.05.24 04 Төрийн захиргааны албан хаагчийн...

  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2021 оны тогтоолууд

  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2021 оны тогтоолууд № Он, сар, өдөр Дугаар Тогтоолын товч утга Үзэх 1 2021.01.11 01 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх 2 2021.01.11 02 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх 3 2021.01.11 03 Төрийн...

  ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

  2020 . 06
  Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
         

  ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ