Төрийн албаны салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр

  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны тогтоолууд /№ 01-21/

  21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 https://drive.google.com/open?id=1nfzCMgUwEVBen76qU-YIxM2TdSt6Bfjq

  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016 оны тогтоол, шийдвэрүүд

    № Он, сар, өдөр Дугаар Тогтоолын товч утга Үзэх 1 2016.01.27 01 Салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх 2 2016.01.27 02 Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох санал батлах тухай Үзэх 3 2016.01.27 03 Э. Бат – Оргилыг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх 4 2016.01.27 04 Г. Батсүхийг нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх 5 2016.01.27 05 Э.Амарсайханыг...

  ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

  2018 . 08
  Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   

  ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ