Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал

  Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

  Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Дүрэм батлах тухай” 68 дугаар тогтоолын дагуу “Барилгын тухай” хуулийн 32.1.5-д зааснаас бусад барилга байгууламжийн барилгын ажлын зөвшөөрлийг Засаг дарга олгохоор шийдвэрлэгдсэн.   Барилгын ажлын зөвшөөрөл авах дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд: Барилга байгууламжийн байршил, загвар зураг, техникийн нөхцөлийг баталгаажуулсан...

  Аймгийн хэмжээнд аймаг, сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сан, Авто замын сан, Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах бүрэлдэхүүн байгууллаа.

  Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Дүрэм батлах тухай” 69 дүгээр тогтоолоор Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм шинэчлэгдэн батлагдсаны дагуу аймгийн Засаг даргын 2017 оны “Комисс байгуулах тухай” А/126 дугаар захирамжаар аймгийн хэмжээнд аймаг, сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сан, Авто замын сан, Байгаль хамгаалах,...

  Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын түүхэн замнал

  Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь 1991 онд анх хотын Ардын их хурлын гүйцэтгэх захиргаа нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан. Ардын Их Хурлын Гүйцэтгэх захиргаа нь тэр үедээ Санхүүгийн хэлтэс, Хөдөлмөр, нийгэм, халамж, үйлчилгээний хэлтэс,Аж ахуйн тасаг, Хэрэг эрхлэх хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Цэрэг иргэний хамгаалалтын...

  ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

  2017 . 11
  Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
     

  ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ