Аймгийн дэд хөтөлбөрүүд

АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙГ САЙЖРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ...

 2017.12.26                                                                                                         Чойр Аймгийн Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн аймгийн дэд хөтөлбөрийг 2017 онд дараах 2 зорилтын хүрээнд 8 арга хэмжээг төлөвлөн...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ