Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.05.04 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх М.Анхбаяр Танилцуулах Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дүгээр хуралдаан 2018 оны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.05.04 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх М.Анхбаяр Танилцуулах Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дүгээр хуралдаан 2018 оны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.04.30 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын дүн, мэдээ М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн албаны зөвлөлд ирүүлсэн өргөдлийг хянан шалгах комисс томилох Д.Содном Танилцуулах Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.04.30 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын дүн, мэдээ М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн албаны зөвлөлд ирүүлсэн өргөдлийг хянан шалгах комисс томилох Д.Содном Танилцуулах Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.04.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг тангараг өргүүлэх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөд зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.04.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг тангараг өргүүлэх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөд зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.03.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.03.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.02.07 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Шивээговь сумын иргэн Дэлгэрзаяагийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шалгасан комиссын дүгнэлт Ж.Оюунбилэг Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах Төрийн албаны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.02.07 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Шивээговь сумын иргэн Дэлгэрзаяагийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шалгасан комиссын дүгнэлт Ж.Оюунбилэг Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах Төрийн албаны...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ