Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.04.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг тангараг өргүүлэх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөд зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хуралдаанаас...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо....

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.02.07 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Шивээговь сумын иргэн Дэлгэрзаяагийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шалгасан комиссын дүгнэлт Ж.Оюунбилэг Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах Төрийн албаны...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2017 оны 19 дүгээр хуралдааны шийдвэр

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 18 дугаар хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо....

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 18 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР

     Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 18 дугаар хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 16 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 16 дугаар хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо....

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хуралдаанаас...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр хуралдаан 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 07 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.05.17 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, гарсан...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, гарсан шийдвэр     Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар хуралдаан...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 15 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР

     Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 15 дугаар хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ