Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.04.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг тангараг өргүүлэх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөд зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.03.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.03.13 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 2 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах 3 Төрийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.02.07 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Шивээговь сумын иргэн Дэлгэрзаяагийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шалгасан комиссын дүгнэлт Ж.Оюунбилэг Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах Төрийн албаны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.02.07 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Шивээговь сумын иргэн Дэлгэрзаяагийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шалгасан комиссын дүгнэлт Ж.Оюунбилэг Танилцуулах 2 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах Төрийн албаны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.01.11 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Зэрэг дэв олгуулах тухай Д.Мөнхзул Танилцуулах 2 Шивээговь сумын иргэн О.Даваажавын гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шалгасан комиссын дүгнэлт Д.Магвансүрэн Танилцуулах 3 Шивээговь сумын иргэн Дэлгэрзаяагийн гаргасан өргөдөл,...

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2018.01.11 № Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр 1 Зэрэг дэв олгуулах тухай Д.Мөнхзул Танилцуулах 2 Шивээговь сумын иргэн О.Даваажавын гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шалгасан комиссын дүгнэлт Д.Магвансүрэн Танилцуулах 3 Шивээговь сумын иргэн Дэлгэрзаяагийн гаргасан өргөдөл,...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2017 оны 19 дүгээр хуралдааны шийдвэр

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 18 дугаар хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо....

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 18 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР

     Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 18 дугаар хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР

     Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 17 дугаар хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ