Батлагдсан төсөв

2016 оны аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санал...

ЭХ ҮҮСВЭР: Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас итгэлцүүрээр хуваарилагдсан нь /мян.төг/ Орон нутгийн тэнцлийн ашгаас /мян.төг/ Нийт /мян.төг/ Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан 981,360.0 400,000.0 1,381,000.0   /Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд...

Сангийн яаманд хянагдсан 2016 оны орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын зардлын төсөв

Сангийн яаманд хянагдсан 2016 оны орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын зардлын төсөвийг үзнэ үү. /Дэлгэрэнгүй/

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний нэгтгэл

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний нэгтгэлийг үзнэ үү. /Дэлгэрэнгүй /

2016 оны төсвийн төслийн танилцуулга

Дэлгэрэнгүйг үзэх

2016 оны төсвийн төслийн санал

Дэлгэрэнгүйг үзэх

Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай /Тогтоолын төсөл/

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ   2015 оны 12 сарын   04-ний өдөр                      Дугаар                                       Чойр хот  Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай Төсвийн тухай хуулийн...

2015 төсвийн тодотголын танилцуулга

Дэлгэрэнгүйг үзэх

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 08
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ