Батлагдсан төсөв

2016 оны аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санал /АИТХ-д өргөн барьсан/

ЭХ ҮҮСВЭР: Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас итгэлцүүрээр хуваарилагдсан нь /мян.төг/ Орон нутгийн тэнцлийн ашгаас /мян.төг/ Нийт /мян.төг/ Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан 981,360.0 400,000.0 1,381,000.0   /Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү./

Сангийн яаманд хянагдсан 2016 оны орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын зардлын төсөв

Сангийн яаманд хянагдсан 2016 оны орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын зардлын төсөвийг үзнэ үү. /Дэлгэрэнгүй/

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний нэгтгэл

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний нэгтгэлийг үзнэ үү. /Дэлгэрэнгүй /

2016 оны төсвийн төслийн санал

Дэлгэрэнгүйг үзэх

Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай /Тогтоолын төсөл/

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ   2015 оны 12 сарын   04-ний өдөр                      Дугаар                                       Чойр хот  Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 10
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ