УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1 Эрчим хүчний яам, Улаанбаатар Дулаан Сүлжээ ТӨХК-аас зохион байгуулах сургалт, уулзалтад инженер техникийн ажилчдаа бүрэн хамруулах, шаардлагатай тохиолдолд уртасгасан цагаар...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

  № Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжил-тийн хувь 1 “Цагаан сар” үзэсгэлэн худалдааг чанартай зохион байгуулах Сумдын ЗДТГ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Биеийн тамир, спортын газар Шивээговь сум –...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн...

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах тул төсвийн шууд захирагч нар бүрэн хамрагдах. Байгууллагын дарга нарт 2017...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

  № Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжил-тийн хувь 1 Нохой устгах ажлыг зохион байгуулах Сумдын Засаг дарга нарт Шивээговь сум – Сумын ОНХСанд тусган, иргэнтэй гэрээ байгуулж 61 нохой, 5 муур...

Удирдах ажилтнуудын 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

  № Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжил-тийн хувь 1 Аймгийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлыг хангаж өндөр түвшинд зохион байгуулах Холбогдох аж ахуйн нэгж байгууллагууд Аймгийн шинэ жилийн комисс шинэ жилийн арга...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 08
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ