УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1. Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн 2 дугаар улирлын тайланг хугацаанд нь Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх Сумдын ЗДТГ, Бүх байгууллагууд   Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1. Тохижилтын уралдаан зарласантай холбоотойгоор цэвэрлэгээний аян зохион байгуулж ажиллах Сумын Засаг дарга нарт Баянтал сумын ЗДТГ-Цэвэрлэгээний аянд хуваарийн дагуу албан байгууллагын 56...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1. Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын гаднах хог хаягдлыг цэвэрлэх Сүмбэр сумын Засаг дарга Хонхор хотхоны нийтийн эзэмшлийн байрнуудын гаднах цэвэрлэгээг СӨХ болон бусад...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1 Хаврын бүх нийтээр мод тарих ажилд төрийн байгууллага, иргэн, ААНБ-д идэвхтэй оролцож, үр дүнг тайлагнах Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Бүх төрийн...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1 Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын сарын аян зохион байгуулагдаж байгаа тул ажилтан, албан хаагчдаа бүрэн хамруулах Сумдын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1 Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ой, Монгол цэргийн өдөр, Монгол хүн Сансарт ниссэний 36 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Аймгийн Засаг даргын Тамгын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1 Эрчим хүчний яам, Улаанбаатар Дулаан Сүлжээ ТӨХК-аас зохион байгуулах сургалт, уулзалтад инженер техникийн ажилчдаа бүрэн хамруулах, шаардлагатай тохиолдолд уртасгасан цагаар...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

  № Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжил-тийн хувь 1 “Цагаан сар” үзэсгэлэн худалдааг чанартай зохион байгуулах Сумдын ЗДТГ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Биеийн тамир, спортын газар Шивээговь сум –...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн...

№ Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах тул төсвийн шууд захирагч нар бүрэн хамрагдах. Байгууллагын дарга нарт 2017...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн...

  № Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжил-тийн хувь 1 Нохой устгах ажлыг зохион байгуулах Сумдын Засаг дарга нарт Шивээговь сум – Сумын ОНХСанд тусган, иргэнтэй гэрээ байгуулж 61 нохой, 5 муур...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 07
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ