Сарын ажлын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ

  НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД:                Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнийг энэ сард 2 удаа зохион байгуулж...

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 05 дугаар сарын мэдээ

  НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД:               Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнийг энэ сард 3 удаа зохион байгуулж...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД:             Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөлгөөнийг энэ сард 2 удаа зохион байгуулж...

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ

НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД:               Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөлгөөнийг энэ сард 2 удаа зохион байгуулж...

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ

  НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД:               Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөлгөөнийг энэ сард 2 удаа зохион байгуулж...

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД:               Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөлгөөнийг энэ сард 2 удаа зохион байгуулж...

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ

НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД:               Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнийг 12 дугаар сард хуваарийн дагуу зохион...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 07
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ