УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг № Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1. Өргөдөл гомдлын тайланг 9 дүгээр сарын 25-ны дотор ТЗУХэлтэст ирүүлэх 9 дүгээр сарын 25-ны дотор Сумдын ЗД, Бүх байгууллагууд         2.     Монголын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн Аймгийн Засаг даргаас өгсөн  үүрэг: № Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1. Авто замын цэвэрлэгээ арчилгааг богино хугцаанд хийж дуусгах 2018 оны 09 сарын 05-ны дотор “Тохижолт сүмбэр “ ОНӨҮГ         2.   Засгийн...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

  Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд оролцох үүрэг бүхий 42 хүнээс ээлжийн амралттай 8 /аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ХШДАХ-ийн дарга, НБХ-ийн дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Онцгой байдлын газрын дарга, Ойн ангийн дарга, Номын сангийн дарга,...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 42 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 18, орны хүн оролцуулсан 4/Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 07 дугаар сарын 02-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүрэг

2018 оны 06 дүгээр сарын 18-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр,    Шивээговь сум, зөвлөгөөнд  Мэргэжлийн хяналтын газар,Ус,Цаг уур,орчны шинжилгээний алба тус тус...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн...

2018 оны 06 дүгээр сарын 4-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сум, зөвлөгөөнд Боловсрол, соёл, урлагийн газар 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн...

Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сум, зөвлөгөөнд Нийгмийн даатгалын хэлтэс,Хүнс Хөдөө аж ахуйн газар, тус тус  3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.   Аймгийн Засаг даргаас өгөх үүрэг: № Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 38, орны хүн оролцуулсан 3/Цагдаагийн хэлтсийн дарга, Шүүхийн шинжилгээний албаны дарга, Шуудан үйлчилгээний...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 04 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 04 дугаар сарын 23-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 , нийт 41 албан тушаалтан оролцов. Чөлөөтэй 1/Авто...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 04 дугаар сарын 09-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 04 дугаар сарын 09-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 38, орны хүн оролцуулсан 4,/”Ус-Ду” ОНӨААТҮГазрын дарга, ОБГ-ын дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ