УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас 27 албан тушаалтан оролцов. Албан томилолттой 2 /Эрүүл мэндийн газрын дарга, Шуудан үйлчилгээний...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 / Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 38, орны хүн оролцуулсан 4 /Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Цагдаагийн...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 3 /Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний албаны...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 41, орны хүн оролцуулсан 1 /Цагдаагийн хэлтсийн дарга/, нийт 42 албан...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 21, орны хүн оролцуулсан 11 /Сүмбэр сумын Засаг дарга, Газрын харилцаа,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 36, орны хүн оролцуулсан 3 /Онцгой байдлын газрын дарга,  ШШГА-ны дарга,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 35, орны хүн оролцуулсан 10 /Сүмбэр сумын Засаг дарга, Баянтал сумын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 /Илчлэг-Шивээ ОНӨҮГазрын дарга, Тохижилт-Сүмбэр ААТОНӨҮГазрын дарга,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 46 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 40, орны хүн оролцуулсан 2 /Цагдаагийн хэлтсийн дарга, Шуудан үйлчилгээний газрын...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ