УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг: № Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Аймгийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө болон иж бүрэн сургуулилтын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах   2018...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 10 дүгээр сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 42 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 30, орны хүн оролцуулсан 4, нийт 34 албан тушаалтан оролцов. Үүнээс: Ээлжийн амралттай-2 Ус...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг № Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1. Өргөдөл гомдлын тайланг 9 дүгээр сарын 25-ны дотор ТЗУХэлтэст ирүүлэх 9 дүгээр сарын 25-ны дотор Сумдын ЗД, Бүх байгууллагууд         2.     Монголын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн Аймгийн Засаг даргаас өгсөн  үүрэг: № Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1. Авто замын цэвэрлэгээ арчилгааг богино хугцаанд хийж дуусгах 2018 оны 09 сарын 05-ны дотор “Тохижолт сүмбэр “ ОНӨҮГ         2.   Засгийн...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

  Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд оролцох үүрэг бүхий 42 хүнээс ээлжийн амралттай 8 /аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ХШДАХ-ийн дарга, НБХ-ийн дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Онцгой байдлын газрын дарга, Ойн ангийн дарга, Номын сангийн дарга,...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 42 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 18, орны хүн оролцуулсан 4/Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 07 дугаар сарын 02-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүрэг

2018 оны 06 дүгээр сарын 18-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр,    Шивээговь сум, зөвлөгөөнд  Мэргэжлийн хяналтын газар,Ус,Цаг уур,орчны шинжилгээний алба тус тус...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ