УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт хамрагдах       Бүх байгууллагууд

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1   Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах. Хэрэгжилтийн үйл явцыг 7...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг: ...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дугаар сарын 15-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дугаар сарын 15-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг    1.Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   1.Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сум, 3-5 минутын мэдээлэл тус тус мэдээлэл нэмэлтээр Татварын хэлтэс мэдээлэл хийнэ.   Аймгийн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дугаар сарын 01-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дугаар сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   1.Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сум, 3-5 минутын мэдээлэл тус тус мэдээлэл нэмэлтээр Татварын хэлтэс мэдээлэл хийнэ.   Аймгийн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 03 дугаар сарын 4-ий өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 03 дугаар сарын 4-ий өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 02 дүгээр сарын 18-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 02 дүгээр сарын 18-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг: № Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Боржигон наадам, ГСА-н 25 жилийн ой, Бүтээн байгуулалтын жилтэй  холбогдуулан байгууллагын удирдлагууд ажил амралтаа зохицуулах Бүх ...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

  Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг: № Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Цагаан сарын баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах 2019 оны 2 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 7-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 7-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь,...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ