УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 7-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 7-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг: № Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Аймгийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө болон иж бүрэн сургуулилтын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах   2018...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2018 оны 10 дүгээр сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 42 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 30, орны хүн оролцуулсан 4, нийт 34 албан тушаалтан оролцов. Үүнээс: Ээлжийн амралттай-2 Ус...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг № Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1. Өргөдөл гомдлын тайланг 9 дүгээр сарын 25-ны дотор ТЗУХэлтэст ирүүлэх 9 дүгээр сарын 25-ны дотор Сумдын ЗД, Бүх байгууллагууд         2.     Монголын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн Аймгийн Засаг даргаас өгсөн  үүрэг: № Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1. Авто замын цэвэрлэгээ арчилгааг богино хугцаанд хийж дуусгах 2018 оны 09 сарын 05-ны дотор “Тохижолт сүмбэр “ ОНӨҮГ         2.   Засгийн...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн...

  Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд оролцох үүрэг бүхий 42 хүнээс ээлжийн амралттай 8 /аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ХШДАХ-ийн дарга, НБХ-ийн дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Онцгой байдлын газрын дарга, Ойн ангийн дарга, Номын сангийн дарга,...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 42 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 18, орны хүн оролцуулсан 4/Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ