УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 04 дугаар сарын 09-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 04 дугаар сарын 09-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 38, орны хүн оролцуулсан 4,/”Ус-Ду” ОНӨААТҮГазрын дарга, ОБГ-ын дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 33, орны хүн оролцуулсан 2 /”Ус-Ду” ОНӨААТҮГазрын дарга, Шуудан үйлчилгээний газрын дарга/, нийт...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөнийг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа. Шуурхай зөвлөгөөнд эрх бүхий 38 албан тушаалтан оролцлоо. Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Баянтал сумдын Засаг дарга нар цаг үеийн...

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 33, орны хүн оролцуулсан 2 /Цагдаагийн хэлтсийн дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын...

Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 35, орны хүн оролцуулсан 4 /Цагдаагийн хэлтсийн дарга, Газрын харилцаа, барилга,...

Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний өгсөн үүрэг даалгавар

Засаг даргаас өгөх үүрэг даалгавар: № Өгсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Х.Баттулга 2018 оны 01 сарын 28-гы өдөр манай аймагт ажиллаж, 15.00 цагт Боржигин чуулгын байранд иргэдтэй уулзалт зохион байгуулна. -       Байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдаа...

Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 46 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 34, орны хүн оролцуулсан 5 /Авто тээврийн төвийн дарга, Ус-Ду ОНӨААТҮГазрын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 30, орны хүн оролцуулсан 5 /Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Газрын харилцаа,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 /Сүмбэр сумын Засаг дарга, Мэргэжлийн хяналтын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 30, орны хүн оролцуулсан 9 /Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Газрын харилцаа,...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ