УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийнэ. 2019 оны 10 дугаар...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн тооцох хугацаа болоогүй үүрэг 1 Төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулах...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба, аймгийн Ахмадын хорооноос...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс 09 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт, шалгалтыг зохион...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар            Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар: № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Золбин нохой устгах 9 дүгээр сард Сумдын ЗДТГ 2 Иргэдэд үйлчлэх төвөөр үйлчилгээ...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар: № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1               “10 аймгийн төвийн дулааны системийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хийгдэх судалгааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаандаа бэлэн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Зарим аймгуудаар зуншлага муугаас өвөлжилт хүндэрч, аймгийн газар нутагт оторчид орж ирж болзошгүй тул өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах комисс...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 07дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 07дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Шивээговь, Баянтал, Сүмбэр сум, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газраас мэдээлэл хийнэ. 2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн удирдах ажилтнуудын шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 07дугаар сарын 08-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 07дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Наадмын талбайд байгууллага бүр 1 гэр барьж, гэр дотроо 1 ширээ, 4 сандал, 2 ор байрлуулах 2019 оны 07...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг   2019 оны 06 дүгээр сарын 10-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь,...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ