УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Малтай иргэдийг малаа сумын төвөөс гаргах, мод бут сүйтгэхгүй байх зөвлөмж чиглэлийг өгөх, мод бут сүйтгэсэн тохиолдол хариуцлага...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийнэ. Нэмэлтээр Хүн амын тооллого,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах Баярын өдрөөр Бүх байгууллага 2 Аймгийн хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах хуваарь батлуулах Баярын өдрөөр ХЭЗХ 3 Өвөлжилтийн бэлэн болон бусад асуудлаар Улсын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар: № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 “Оны онцлох байгууллага”, “Оны онцлох хүн”-д нэр дэвшигчийн материалыг 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ үү. 2019.12.10 Бүх байгууллагууд 2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар: № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 “Оны онцлох байгууллага”, “Оны онцлох хүн”-д нэр дэвшигчийн материалыг 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ үү. 2019.12.10 Бүх байгууллагууд 2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 12 дугаар сарын 10-15-ны өдрүүдэд малчидтай уулзаж санал хүсэлтийг сонсох,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 11-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 11-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Галын аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт зохион байгуулахад багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд оролцуулах, илэрч байгаа зөрчлүүдийг арилгуулах...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийнэ. 2019 оны 10 дугаар...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн тооцох хугацаа болоогүй үүрэг 1 Төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулах...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба, аймгийн Ахмадын хорооноос...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ