УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/01 дугаар “Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай” албан даалгаварын хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, байгууллагууд...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

 Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Мал аж ахуйн болон төв, суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлыг эрчимжүүлж, 14 хоног тутамд үр дүнг нэгтгэж тайлагнах 2021.08.30 Аймгийн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     Мал аж ахуйн болон төв, суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлыг эрчимжүүлж, 14 хоног тутамд үр дүнг нэгтгэж тайлагнах 2021.11.01 Аймгийн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

№ Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     Байгууллагын дарга нар ээлжийн амралтын хугацаа болон орлон ажиллах албан хаагчийн мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх Ээлжийн амралт авахаас өмнө Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагуудын удирдлагууд, Сумдын Засаг дарга, Сумдын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     Төрийн албаны зөвлөлөөс хүргүүлсэн Монгол бичгийн чадавхи сайжруулах, сургалтад хамруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний тайланг ирүүлэх 2021.06.25 Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     Батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд хийх шалгалт 2021 оны 06 дугаар сарын 8-30-ны өдрөөс эхлэх тул шалгалтад...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг ирүүлэх 2021.06.15 Сумдын засаг дарга, аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулсан бүх...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах журам”-ын дагуу Стратеги төлөвлөгөөг...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага   1     “Нийтийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4,5 дугаар сарын биелэлтийг хугацаанд нь ирүүлэх 5 сарын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/109 захирамжаар Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт “Улаан түвшин”-д шилжсэнтэй холбоотой гарсан дүрэм, журмыг...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ