УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар: № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 “Оны онцлох байгууллага”, “Оны онцлох хүн”-д нэр дэвшигчийн материалыг 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ үү. 2019.12.10 Бүх байгууллагууд 2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 12 дугаар сарын 10-15-ны өдрүүдэд малчидтай уулзаж санал хүсэлтийг сонсох,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 11-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 11 дугаар сарын 11-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Галын аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт зохион байгуулахад багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд оролцуулах, илэрч байгаа зөрчлүүдийг арилгуулах...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийнэ. 2019 оны 10 дугаар...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн тооцох хугацаа болоогүй үүрэг 1 Төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулах...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба, аймгийн Ахмадын хорооноос...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс 09 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт, шалгалтыг зохион...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар            Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар: № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Золбин нохой устгах 9 дүгээр сард Сумдын ЗДТГ 2 Иргэдэд үйлчлэх төвөөр үйлчилгээ...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар: № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1               “10 аймгийн төвийн дулааны системийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хийгдэх судалгааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаандаа бэлэн...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Зарим аймгуудаар зуншлага муугаас өвөлжилт хүндэрч, аймгийн газар нутагт оторчид орж ирж болзошгүй тул өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах комисс...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ